Nyemission i

Oncopeptides AB

Ej tillgängligt

Oncopeptides är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar cancerläkemedel, inledningsvis för patienter med hematologiska cancersjukdomar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesemission

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

De slutliga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier, kommer beslutas av styrelsen senast fem vardagar före avstämningsdagen.

HealthCap VIII LP och Redmile Group, samt vissa av Bolagets styrelseledamöter och ledningspersoner har även åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 12 procent av Företrädesemissionen. HealthCap VIII LP har även lämnat ett garantiåtagande om 48 miljoner kronor. Detta garantiåtagande kommer vid eventuell tilldelning under garantin att tilldelas före övriga garanter. Externa garanter har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till 217 miljoner kronor. Därigenom omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Oncopeptides lyfter på måndag

Oncopeptides aktie har tidigare slaktats, men efter att börsen stängt så kom en mycket positiv nyhet.

6 noteringar under kommande veckor och månader

Sex företag som noterar sina aktier under kommande veckor och månader är Oncopeptides, The Great Wild, Indentive, ChromoGenics, EatGood och Spintso.