Nyemission i

Observit AB

Ej tillgängligt

Trafikportal samlar in och tillhandahåller trafikdata. I företaget finns även Observit verksamma inom videoövervakning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Crafoord Capital Partners AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Crafoord Capital Partners AB ger även ett lån på 2 Mkr till Observit.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Observit AB hittades