Nyemission i

Obducat AB

Ej tillgängligt

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 8:9.

Aktieägare erhåller en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie A (UR A) som innehas på avstämningsdagen. Nio UR A berättigar till teckning av en A-unit (bestående av åtta stamaktier av serie A samt tre teckningsoptioner med rätt att teckna en stamaktie av serie A per teckningsoption) till teckningskursen 6,80 kronor.

Aktieägare erhåller en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie B (UR B) som innehas på avstämningsdagen. Nio UR B berättigar till teckning av en B-unit (bestående av åtta stamaktier av serie B samt tre teckningsoptioner med rätt att teckna en stamaktie av serie B per teckningsoption) till teckningskursen 6,80 kronor.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 20 april 2018.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Obducat AB hittades