Nyemission i

Oasmia Pharmaceutical AB

Ej tillgängligt

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Emissionen riktas till en begränsad krets institutionella aktörer och andra större investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter nyemissionen kommer antalet aktier vid fullteckning att uppgå till 37 612 858 och aktiekapitalet till 3 761 285,80 SEK. De nya aktierna motsvarar vid fullteckning ca 4,5 % av aktiekapitalet och rösterna i Oasmia.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Oasmia Pharmaceutical AB hittades