Nyemission i

Oasmia Pharmaceutical AB

Ej tillgängligt

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med detta ges även teckningsoptioner ut där investerare för varje två ADS:er som tecknas får teckna ytterligare en ADS. Priset är satt till 0,0025 USD per teckningsoption och har ett lösenpris på 4,06 USD. Dessa kan lösas in från emissionsdagen och förfaller tio år därefter. Varje ADS motsvarar tre av Oasmias ordinarie aktier.

Bolaget har också erbjudit garanterna en möjlighet att under 45 dagar teckna upp till 350 880 ytterligare ADS:er och 175 440 ytterligare teckningsoptioner för att täcka en eventuell överteckning.

ADS:erna kommer att kunna handlas på den amerikanska NASDAQ-börsen under kortnamnet ”OASM” från och med den 23:e oktober 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Oasmia Pharmaceutical AB hittades