Nyemission i

Oasmia Pharmaceutical AB

Ej tillgängligt

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Private placement via book building till internationella institutioner och kvalificerade investerare i Sverige.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och bookrunner.

Förväntat slutdatum, pris och volym kommunicerades inte när kapitalanskaffningen annonserades.

Uppdatering: Priset per aktie blev 19 kr och beloppet 72 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Oasmia Pharmaceutical AB hittades