Nyemission i

Oasmia Pharmaceutical AB

Ej tillgängligt

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:7. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Hela emissionen är garanterad. Bolagets största aktieägare Alceco International S.A., som innehar omkring 46,3 procent av aktiekapitalet och rösterna, och Bolagets näst största aktieägare Nexttobe AB, som innehar omkring 10,1 procent av aktiekapitalet och rösterna, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen, motsvararande cirka 69 miljoner SEK eller 56,4 procent av den totala emissionslikviden. Alceco International S.A. och Nexttobe AB har även åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av Företrädesemissionen som inte täcks av åtaganden enligt ovan och som inte tecknas genom teckning med eller utan företrädesrätt därutöver. Enligt ovan beskrivna avtal täcks således hela nyemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oasmia.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Oasmia Pharmaceutical AB hittades