Nyemission i

Nyfosa Holding AB

Ej tillgängligt

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av Carnegie, Nordea och Swedbank.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att börsen stängt den 16 maj 2024 inledde Nyfosa en riktad emission på 17 miljoner stamaktier.

"Under förutsättning av att Emissionen genomförs har styrelsen, i samband med den tidigare kommunicerade strategiska översynen avseende ägandet av Söderport Property Investment AB (”Söderport”), bedömt att det mest värdeskapande alternativet för Bolagets aktieägare är att kvarstå som 50-procentig ägare av Söderport. Styrelsen bedömer att Söderport har goda framtidsutsikter och kommer att fortsätta bidra till Nyfosas resultat och kassaflöde."

Uppdatering: Di skriver att Nyfosas emission blev fulltecknad på mindre än en timme till 102-103 kr per aktie, vilket skulle ge bolaget 1,7-1,8 miljarder kronor.

Uppdatering: Nyfosa fick in 1 734 Mkr till 102 kr per aktie.

"Teckningskursen motsvarar en rabatt om 0,3 procent mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste tio handelsdagarna (102,33 kronor) och en rabatt om 3,7 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 16 maj 2024 (105,90 kronor), samt en premie på 7,6 procent mot EPRA NRV per aktie i Nyfosa, vilket uppgick till 94,81 kronor den 31 mars 2024."

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cliens Kapitalförvaltning och Clearance Capital Limited samt de befintliga aktieägarna AB Sagax, Swedbank Robur och Länsförsäkringar Fonder deltog i emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

5 köpvärda aktier enligt Börsveckan

I veckans utgåva av Börsveckan ger tidningens analytiker köprekommendationer till Byggmax, Getinge, Nyfosa, GHP och Rejlers.

Köp Volvo, Nyfosa, Svolder och Tele2

Börsveckan ger i sitt aktuella nummer fyra köprekommendationer och två avvakta-rekommendationer.