Nyemission i

Norva24 Group AB

Ej tillgängligt

Norva24 är ett slamsugningsföretag med verksamhet i Norden och Tyskland.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktar sig till allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland och till institutionella investerare i Sverige och internationellt. Allmänheten avser i detta fall de som är kunder hos Nordnet och Carnegie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Norva24 noteras på Nasdaq Stockholm den 9 december 2021.

Swedbank Robur Fonder, DNB Funds Management, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och Skandia Fonder, samt Carnegie Fonder har åtagit sig att förvärva aktier i noteringerbjudandet till ett totalt belopp om 1 245 miljoner kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Bra saker kommer från Norge

Tre norska företag är köpvärda anser Börsveckan

Börsveckan har analyserat sex företag denna vecka och tre av aktierna får köprekommendation, samtliga norska.

E-handel och service av rör får köprekommendation av Börsveckan

Börsveckan ha analyserat sju företag och endast två aktier anser tidningens analytiker är köpvärda.