Nyemission i

Northbaze Group AB

Northbaze utvecklar och tar fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet. Northbaze Group AB hette tidigare Jays AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare i Jays kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med nyemissionen kommer den bryggfinansiering om 6 MSEK Bolaget upptagit från större aktieägare för redan påbörjade satsningar innan emissionen att kvittas som en del av emissionslikviden.

Vid stort intresse för företrädesemissionen på 17,9 Mkr kan företaget även använda en övertilldelningsoption på 7,2 Mkr.

För att säkerställa företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsförbindelser och garantiavtal med ett antal större aktieägare, externa investerare samt styrelse och ledning om totalt cirka 85 procent av emissionsbeloppet. Bland annat har Bolagets huvudägare, tillika styrelsemedlemmar, Håkan Larsson, Erik Fischbeck och Gert Nordin åtagit sig att teckna aktier i företrädesemission, privat och genom bolag, genom teckningsförbindelser om totalt 7,2 MSEK, motsvarande drygt 40 procent av emissionsbeloppet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Toppkrafter tar Jays till en helt ny nivå

Färre distributörer, fler nya produkter och ett helt nytt försäljningsteam. Det är delar av den strategi som ska få hörlurstillverkaren Jays att lyfta. – Vi har en otroligt spännande resa framför oss, säger vd Henrik Andersson.

Jays listas på First North

Hörlurstillverkaren Jays har blivit godkänd för listning på NASDAQ OMX First North. Därmed flyttas handeln i Jays-aktien från handelsplatsen AktieTorget till NASDAQ OMX First North. Första dag för handel med aktien och teckningsoptionerna (TO 2) på NASDAQ OMX First North är satt till den 19 december 2011.