Nyemission i

Nordic Whisky Capital AB

Ej tillgängligt

Nordic Whisky Capitals affärsidé är att investera i whiskyrelaterade företag, eller andra whiskyrelaterade tillgångar, i Sverige och övriga Norden eller med kopplingar till Norden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:5

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget gör en företrädesemission på 6,11 Mkr, med en övertilldelningsoption på 2,47 Mkr.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 31 maj 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nordic Whisky Capital AB hittades