Nyemission i

Nordic LEVEL Group AB

Ej tillgängligt

Nordic LEVEL Group är en svensk säkerhetskoncern verksam på hela säkerhetsmarknaden som levererar kompletta helhetslösningar. Nordic LEVEL Group AB hette tidigare Confidence International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företräde, 1 b-aktie teckningsoption per 10 befintliga aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En teckningsoption ger rätten att teckna en b-aktie till priset 1,60 kr, under perioden 24 mars – 7 april 2007. Handel med teckningsoption beräknas inledas under maj 2006.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nordic LEVEL Group AB hittades