Nyemission i

Nordic LEVEL Group AB

Nordic LEVEL Group är en svensk säkerhetskoncern verksam på hela säkerhetsmarknaden som levererar kompletta helhetslösningar. Nordic LEVEL Group AB hette tidigare Confidence International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Confidence International gör även samtidigt en riktad kvittningsemission på 6,2 Mkr till kursen 0,03 kr. Innan emissionerna justeras kvotvärdet från 0,05 kr till 0,02 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nordic LEVEL Group AB hittades