Nyemission i

Nordic LEVEL Group AB

Ej tillgängligt

Nordic LEVEL Group är en svensk säkerhetskoncern verksam på hela säkerhetsmarknaden som levererar kompletta helhetslösningar. Nordic LEVEL Group AB hette tidigare Confidence International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. Varje Uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2012/2014.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget har för avsikt att ingå avtal med garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nordic LEVEL Group AB hittades