Nyemission i

Nordic Flanges Group AB

Ej tillgängligt

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsar i Norden. Nordic Flanges Group AB hette tidigare Vinovo AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:5. Varje befintlig aktie i bolaget ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har ingått teckningsförbindelser med Bronsstädet AB samt personer i styrelse och ledningsgrupp om totalt cirka 8,84 Mkr, motsvarande cirka 70 % av företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen förväntas Bronsstädet AB, ett bolag kontrollerat av Peter Gyllenhammar, bli ny huvudägare i Bolaget. Bronsstädet AB, som är aktieägare i Bolaget sedan tidigare, avser att förvärva teckningsrätter från Bolagets två nuvarande huvudägare i samband med Företrädesemissionen. Syftet är att förstärka Bolagets ägarbas med en långsiktig industriell ägare. Om Företrädesemissionen blir fulltecknad förväntas Bronsstädet AB erhålla en ägarandel i Bolaget om cirka 26,5 procent.

Bolagets dotterbolag Nordic Flanges AB har även ingått avtal om upptagandet om ett treårigt lån om 5 miljoner kronor från Bronsstädet AB på marknadsmässiga villkor. Syftet med lånet är att refinansiera koncernens befintliga lån till förmånligare villkor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nordic Flanges Group AB hittades