Nyemission i

Nordic Flanges Group AB

Ej tillgängligt

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsar i Norden. Nordic Flanges Group AB hette tidigare Vinovo AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende hela emissionsbeloppet från befintliga ägare och externa intressenter, varav cirka 10,5 miljoner kronor (49 procent av nyemissionen) omfattas av teckningsförbindelser och cirka 10,9 miljoner kronor (51 procent) omfattas av emissionsgarantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nordic Flanges Group AB hittades