Nyemission i

Nordic Camping & Resort AB

Ej tillgängligt

Nordic Camping & Resort äger och förvaltar campingplatser, vandrarhem, kursgårdar och annan semesterrelaterad verksamhet i Sverige. Nordic Camping & Resort AB hette tidigare NCS Nordic Camping & Sports AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera förvärvet av Råå Vallar Camping samt bolagets investeringsplan i stugor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nordic Camping & Resort AB hittades