Nyemission i

Nodebis Applications AB

Nodebis Applications äger och investerar i onoterade bolag. Nodebis Applications AB hette tidigare Empir Vezzel Applications AB. Empir Vezzel Applications AB hette tidigare Vezzel AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:7. Varje befintlig aktie ger fyra (4) teckningsrätter, och sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Huvudägaren Alfanode AB som äger 50 % kommer inte att utnyttja sina teckningsrätter.

Uppdatering: Nodebis företrädesemission tecknades till 47 % med teckningsrätter och 63 % utan, dvs totalt 110 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nodebis Applications AB hittades