Nyemission i

NGS Group AB

Ej tillgängligt

NGS Group är ett nischat bemanningsföretag inom vård och skola. Via dotterbolaget Human Capital är bolaget även verksamt inom uthyrning och rekrytering av ekonomer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 6:5. För varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

NGS Group har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 21,2 MSEK, motsvarande cirka 60,4 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare, VD och medlemmar i Bolagets styrelse. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser.

Hugo Lewné och Nils Sjögren har åtagit sig att teckna ett sådant antal aktier i den Riktade Emissionen så att deras totala andel av aktierna i Bolaget uppgår till 20 procent av antalet aktier i Bolaget efter genomförda Emissioner.

NGS Group gör även en riktad emission.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 26 april 2024. Orsaken är att resultatet för första kvartalet är lägre än marknadens förväntningar. Teckningsförbindelserna i denna emission samt teckningsåtaganden i den riktade kvarstår.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

NGS Group på Stockholmsbörsen har stor uppsida

NGS Group flyttade till Stockholmsbörsen den 27 maj och nu har aktien precis fått två köprekommendationer. Och för en vecka sedan köpte Lannebo Fonder 5,4 % av aktierna.