Nyemission i

News 55 AB

Ej tillgängligt

Relevance Communication är ett mediaföretag som uppstått som en sammanslagning av News55 och Dagens PS. Relevance Communication Nordic AB hette tidigare News55 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till säljarna av Dagens PS.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I mitten av november 2023 meddelade News 55 att de går samman med Dagens PS i en affär som ska slutföras under december 2023. News 55 betalar med 11 297 121 nya aktier vilket ger säljaren exakt 50 % av aktierna i det gemensamma företaget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Teamet på Relevance Communication

Realtid.se köps upp av News55 som gått samman med Dagens PS

Realtid.se köps upp av News55 som gått samman med Dagens PS för att bli Relevance Communication Nordic. Vad hände med Tino Sanandaji?