Nyemission i

News 55 AB

Ej tillgängligt

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:8. För varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Strax innan denna företrädesemission görs en riktad emission på 0,6 Mkr.

Uppdatering: News55 förlänger teckningstiden till den 14 oktober 2019.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till News 55 AB hittades