Nyemission i

News 55 AB

Ej tillgängligt

Relevance Communication är ett mediaföretag som uppstått som en sammanslagning av News55 och Dagens PS. Relevance Communication Nordic AB hette tidigare News55 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:8. För varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Strax innan denna företrädesemission görs en riktad emission på 0,6 Mkr.

Uppdatering: News55 förlänger teckningstiden till den 14 oktober 2019.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Teamet på Relevance Communication

Realtid.se köps upp av News55 som gått samman med Dagens PS

Realtid.se köps upp av News55 som gått samman med Dagens PS för att bli Relevance Communication Nordic. Vad hände med Tino Sanandaji?