Nyemission i

News 55 AB

Ej tillgängligt

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission, tecknas av Johan Lundberg (250 000 aktier) och Eric Krafft (via bolag 141 667 aktier), fam. Jan och Margareta Scherman (via bolag 10 000 aktier), Felix von Heland (via bolag 5 800 aktier), Karl-Olof Öhrn (5 000 stycken aktier), David Bauman (4 000 aktier).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med denna riktade emission gör News 55 även en företrädesemission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till News 55 AB hittades