Nyemission i

NanoCap Group AB

Ej tillgängligt

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling. NanoCap Group AB hette tidigare New Equity Venture International AB. New Equity Venture International AB hette tidigare Stureguld AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Gerhard Dal.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Utöver emissionen av aktier tar NEVI även upp ett lån om 3,0 MSEK, ränta 10 % löptid 12 månader av Gerhard Dal.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

NEVIs innehav i M.O.B.A. värt mer än hela NEVIs marketcap

M.O.B.A. Network gör en IPO på First North. Ett intressant förhållande är att NEVIs innehav i M.O.B.A. är värt mer än hela NEVIs marketcap.