Nyemission i

Move About Group AB

Ej tillgängligt

Move About hyr via sin digitala plattform ut elbilar och andra elfordon i ett flertal länder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission gällande konvertibler. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har ett konvertibellån om cirka 10,4 MSEK, inklusive ränta och ett aktieägarlån om cirka 1,9 MSEK, inklusive ränta, vilka kvittas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Move About Group AB hittades