Nyemission i

Mofast AB

Ej tillgängligt

Mofast är ett fastighetsbolag som genom sina koncernbolag äger och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i Sverige. Mofast AB hette tidigare Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller för en (1) innehavd aktie en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Mofasts största aktieägare, Ivarsson, som innehar cirka 42,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Mofast per den 29 december 2023 har, på sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel. Utöver åtagandet att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel har Ivarsson ingått ett garantiåtagande om att teckna en ytterligare andel motsvarande cirka 24,6 procent av Emissionen. Tillsammans uppgår tecknings- och garantiåtagandet som lämnats av Ivarsson till 100 MSEK eller cirka 66,7 procent av Emissionen. Det finns skulder till Ivarsson om cirka 53 MSEK som Ivarsson har för avsikt att kvitta mot nya aktier i Emissionen.

Uppdatering: Mofasts företrädesemission tecknades till 97 % med företrädesrätt och 7 % utan, dvs totalt 104 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mofast AB hittades