Nyemission i

Mobile Loyalty PLC

Ej tillgängligt

Mobile Loyalty är en aktör inom personaliserad mobil marknadsföring. Företagets lösning bygger på en Software as a Service (SaaS) vilken gör det möjligt för mediaföretag och varumärken att enkelt lansera tjänster för mobil marknadsföring på några få veckor.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till en grupp existerande och nya aktieägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

16,2 Mkr i kontantemission och 1,9 Mkr i kvittningsemission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mobile Loyalty PLC hittades