Nyemission i

Mobile Loyalty PLC

Ej tillgängligt

Mobile Loyalty är en aktör inom personaliserad mobil marknadsföring. Företagets lösning bygger på en Software as a Service (SaaS) vilken gör det möjligt för mediaföretag och varumärken att enkelt lansera tjänster för mobil marknadsföring på några få veckor.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företagets aktier är sedan tidigare listade på Open Market på Börse Frankfurt i Tyskland och efter nyemissionen listas de även på Aktietorget. Emissionen är per den 18 november 2011 garanterad till 50 % enligt skriftligt avtal. Bolagets avser att ha emissionen garanterad till 100%.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 12 december 2011. 5,1 av 9 Mkr i emissionen är nu garanterade. 4,5 miljoner kronor av EMS (Eurovip Mobile Services AB) och 600.000 kronor av en Rikard Larsson..

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mobile Loyalty PLC hittades