Nyemission i

Mineral Invest International MII AB

Ej tillgängligt

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter. Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Aktieägare i Archelon MIneral har företräde och får köpa aktierna för 0,60 kr styck, övriga för 0,70 kr

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget noteras på Nordic-MTF i augusti 2008.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mineral Invest International MII AB hittades