Nyemission i

Mineral Invest International MII AB

Ej tillgängligt

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter. Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Amarant Mining Ltd.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget byter efter emissionen lista från Aktietorget till First North.

Observera att datumen inte är exakta. Emissionen kommunicerades den 1 juni 2012 och beräknas vara klar under augusti 2012.

Uppdatering: Transaktionen skulle varit klar den 12 oktober, men tiden har nu förlängts till den 1 november 2012.

Uppdatering: Tiden förlängs ytterligare ett par veckor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mineral Invest International MII AB hittades