Nyemission i

Mineral Invest International MII AB

Ej tillgängligt

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter. Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

5 befintliga aktier i Mineral Invest berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 9 aktier och 4 teckningsoptioner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är garanterad i sin helhet av bl.a. specialfonden Underwriting Capital I SICAV-SIF som också genom bryggfinansiering lånat ut 54,0 Mkr till bolaget. Teckningsoptionerna som följer med i företrädesemissionen ger rätt till teckning av nya aktier till teckningskursen 0,35 kr per aktie under perioden 1-30 april 2012. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut får bolaget in ytterligare 47,8 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mineral Invest International MII AB hittades