Nyemission i

Micropos Medical AB

Ej tillgängligt

Micropos utvecklar framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Emissionen riktas till ett fåtal såväl privata investerare, företag och institutionella investerare.

Uppdatering: Emissionen riktas enbart till Almi Invest AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Stämman beslutade enligt förslaget att upp till 6 miljoner aktier kan ges ut. Styrelsen avser dock att endast göra en emission på 4 miljoner aktier och kronor, riktad till Almi Invest AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Micropos Medical AB hittades