Nyemission i

Micropos Medical AB

Micropos utvecklar framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. För varje aktie innhavd aktie erhåller ägaren en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

5 849 920 aktier fördelas enligt företrädesrätt. Vid överteckning kan ytterligare 150 080 aktier erbjudas, där de som tecknade med teckningsrätter har företräde.

Bolaget har av Innovationsbron, VD, styrelse och närstående till styrelsen samt av ett antal investerare erhållit garanti och avsiktsförklaringar om teckning omfattande drygt 2 000 000 kronor, vilket motsvarar 33 procent av emissionen. Till dessa utgår ingen ersättning för garanti- eller avsiktsförklaringarna.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Micropos Medical AB hittades