Nyemission i

Micropos Medical AB

Ej tillgängligt

Micropos utvecklar framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:11. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per en (1) innehavd aktie. Det krävs elva (11) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsåtaganden motsvarande 35 procent av emissionen har getts av bolagets styrelseordförande, VD och ett antal andra aktieägare. Därutöver har styrelsens ordförande och honom närstående garanterat emissionen till 80 procent, utan ersättning.

Uppdatering: Micropos Medicals företrädesemission tecknades till 31 Mkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 136 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Micropos Medical AB hittades