Nyemission i

Medimi AB

Ej tillgängligt

Medimi utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering.Lösningarna omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Medimi AB hette tidigare MedicPen AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:10. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Medimi accelererar i Danmark och startar försäljning i de nordiska länderna

Medimi är fullt aktiva med försäljning på danska marknaden och tar ytterligare steg för att öka aktiviteterna på övriga nordiska länder. I Danmark har bolaget tecknat avtal som gör att kommuner i samtliga av landets fem regioner är knutna till Medimi Smart vilket är i linje med verksamhetens mål om 100 procent omsättningsökning 2024. Intervju med VD Johan Wiesel.