Nyemission i

Medimi AB

Medimi utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering.Lösningarna omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Medimi AB hette tidigare MedicPen AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit (varje aktie ger en teckningsrätt och det krävs två teckningsrätter för att teckna en unit). En (1) unit innehåller (1) en aktie och (1) en teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av ca 8,8 miljoner SEK (75 %).

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 1,40 SEK från 1 sep 2012 till 31 dec 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Medimi accelererar i Danmark och startar försäljning i de nordiska länderna

Medimi är fullt aktiva med försäljning på danska marknaden och tar ytterligare steg för att öka aktiviteterna på övriga nordiska länder. I Danmark har bolaget tecknat avtal som gör att kommuner i samtliga av landets fem regioner är knutna till Medimi Smart vilket är i linje med verksamhetens mål om 100 procent omsättningsökning 2024. Intervju med VD Johan Wiesel.