Nyemission i

Medimi AB

Medimi utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering.Lösningarna omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Medimi AB hette tidigare MedicPen AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. För varje 1 innehavd aktie erhålls 1 teckningsrätt, 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är fullt garanterad.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Medimi accelererar i Danmark och startar försäljning i de nordiska länderna

Medimi är fullt aktiva med försäljning på danska marknaden och tar ytterligare steg för att öka aktiviteterna på övriga nordiska länder. I Danmark har bolaget tecknat avtal som gör att kommuner i samtliga av landets fem regioner är knutna till Medimi Smart vilket är i linje med verksamhetens mål om 100 procent omsättningsökning 2024. Intervju med VD Johan Wiesel.