Nyemission i

Mediaprovider Scandinavia AB

Mediaprovider Scandinavia AB har lagt ner och sålt sin förlagsverksamhet och saknar idag operativ verksamhet. Skalet ska användas för att köpa en ny verksamhet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt, där 4 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 unit. 1 unit består av 2 aktier samt 1 teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 1,50 kr per aktie. Emissionen i Mediaprovider är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt genom garantiavtal.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mediaprovider Scandinavia AB hittades