Nyemission i

MaxEquity AB

Ej tillgängligt

MaxEquity och dess dotterbolag Capillum Holdings vision är att vara den naturliga finansiella partnern för mindre företag med lovande affärsutveckling. MaxEquity AB hette tidigare Maxpeak AB. Maxpeak AB hette tidigare Linear AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission, till ett antal nya investerare och tidigare aktieägare, bl. a. Patrik Lagerstedt, grundare till Maxpeak, Kopparberg Holding AB, Skogshyddan Invest AB m fl.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Varje unit innehåller förutom 1 aktie även 2 olika teckningsoptioner.

Obs, datumen är en uppskattning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till MaxEquity AB hittades