Nyemission i

MaxEquity AB

Ej tillgängligt

MaxEquity och dess dotterbolag Capillum Holdings vision är att vara den naturliga finansiella partnern för mindre företag med lovande affärsutveckling. MaxEquity AB hette tidigare Maxpeak AB. Maxpeak AB hette tidigare Linear AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 befintlig aktie. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckning med stöd av företrädesrätt kan komma att göras genom kvittning av fordran. Maxpeak ger samtidigt även ut konvertibla skuldebrev på upp till 3 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till MaxEquity AB hittades