Nyemission i

Lightlab Sweden AB

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Fem av de största aktieägarna och ytterligare några personer, däribland bolagets VD Bo Madsen och dess forskningschef Qiu-Hong Hu, har skriftligt förbundit sig att teckna aktier till ett sammanlagt antal som överstiger 30% av det totala antalet nyemitterade aktier. Några av dessa personer är inte idag aktieägare i Lightlab men har förbundit sig att teckna aktier till ett visst antal i den mån nyemissionen inte blir fulltecknad av nuvarande aktieägare. Härutöver har flertalet styrelseledamöter skriftligt förbundit sig att teckna aktier i bolaget. Någon ersättning för teckningsförbindelserna utgår inte.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Lightlab Sweden AB hittades