Nyemission i

Lightlab Sweden AB

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. Innehavare av aktier på avstämningsdagen erhåller för varje befintlig aktie tre (3) uniträtter. För teckning av en (1) unit erfordras två (2) uniträtter. En unit innehåller två (2) aktier samt två (2) teckningsoptioner av serie 1 (”TO 1”) och en (1) teckningsoption av serie 2 (”TO 2”).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ägare som representerar cirka 31 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sina andelar av nyemissionen. Bland dessa återfinns Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Samtliga styrelseledamöter, VD och merparten av nyckelpersoner i ledningen har förbundit sig att teckna aktier. Utöver teckningsförbindelserna om cirka 4,2 MSEK omfattas emissionen av en emissionsgaranti på 9,4 MSEK. Emissionen är således garanterad upp till 100 procent eller 13,5 MSEK.

TO1 skall kunna utnyttjas för teckning av aktier under perioden 2-16 april 2013 till teckningskursen 0,05 SEK per aktie och TO2 skall kunna utnyttjas för teckning av aktier under perioden 16-30 augusti 2013 till teckningskursen 0,10 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande kan såväl TO1 som TO2 tillföra 13,5 MSEK, tillsammans totalt 27 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Lightlab Sweden AB hittades