Nyemission i

Lightlab Sweden AB

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 14:5

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad upp till 75 procent eller 25,7 Mkr.

Utfall: Genomförd sammanräkning visar att 46,8 procent av aktierna (motsvarande ca 16,0 MSEK) tecknades med stöd av företrädesrätt och 1,0 procent (motsvarande ca 0,3 MSEK) tecknades utan företrädesrätt. Resterande del, motsvarande 27,2 procent av emissionen eller ca 9,3 MSEK, har tecknats med stöd av emissionsgaranti.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Lightlab Sweden AB hittades