Nyemission i

LightAir AB

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:5. 5 gamla aktier berättigar till teckning av 7 units. Varje unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoption av serie 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av 20,6 miljoner SEK (87,7 %).

2 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny aktie för 0,32 kr från 1 nov 2012 till 31 mars 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till LightAir AB hittades