Nyemission i

LightAir AB

Ej tillgängligt

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 17:3. En (1) innehavd aktie ger en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av sjutton (17) Units. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyutgiven teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från personer inom Bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare, om totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 52,8 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelser har LightAir erhållit bottengarantier uppgående till cirka 4,0 MSEK motsvarande 14,0 procent av Företrädesemissionen, samt toppgarantier uppgående till cirka 3,7 MSEK motsvarande 12,9 procent av Företrädesemissionen, således är totalt 22,8 MSEK säkerställt motsvarande 79,6 procent av Företrädesemissionen.

För bottengarantierna från externa investerare utgår en kontant ersättning om 13 procent eller en ersättning i form av nyemitterade aktier om 15 procent av garanterat belopp. För bottengarantierna från personer i Bolagets styrelse utgår ingen ersättning. För toppgarantierna från Bolagets största ägare utgår en kontant ersättning om 15 procent eller en ersättning i form av nyemitterade aktier om 17 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 26 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 6 SEK och inte lägre än kvotvärdet. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från och med den 16 juni 2025 till och med den 30 juni 2025.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till LightAir AB hittades