Nyemission i

Layerlab AB

Ej tillgängligt

Utvecklar teknologier och produkter som används i syfte att immobilisera (hålla fast) och analysera membranbundna molekyler.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 uniträtt. Innehav av 5 uniträtter berättigar till teckning av 1 så kallad unit. 1 unit består av 4 nyemitterade aktier och en 1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till nyteckning av 1 aktie i bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie till en kurs om 3,80 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum från och med 11 maj 2011 till och med 31 oktober 2011. Om alla teckningsoptioner används så får bolaget in ytterligare 2,6 Mkr. Layerlab har erhållit garantiåtagande motsvarande hela emissionsvolymen om cirka 6 miljoner kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Layerlab AB hittades