Nyemission i

Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden i Sverige och området Haveri i Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackvisition.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3. För varje 1 aktie erhålls 2 teckningsrätter. 3 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Hela företrädesemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser samt emissionsgarantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Lappland Goldminers AB hittades