Nyemission i

Labs2 Group AB

Ej tillgängligt

Labs2 är en koncern som med teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt sina uppdragsgivare.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3. För varje 1 aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls 1 teckningsrätt. För teckning av 2 nya aktier erfordras 3 teckningsrätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Styrelsens bedömning är att detta kapital räcker till dess att första delen av tvisten med Bredband2 är avgjord. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelse samt emissionsgarantier. Video där VD Jonas Birgersson presenterar Labs2 nyemission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Labs2 Group AB hittades