Nyemission i

Labs2 Group AB

Ej tillgängligt

Labs2 är en koncern som med teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt sina uppdragsgivare.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är till 72,2 procent, motsvarande ca 14,3 MSEK, garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtagande. Handel i teckningsrätter sker under perioden 17 - 26 juni 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Labs2 Group AB hittades