Nyemission i

Kopy Goldfields AB

Ej tillgängligt

Kopy Goldfields är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 486 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz. Kopy Goldfields AB hette tidigare Kopylovskoye AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:4. 1 aktie berättigar aktieägaren till 3 teckningsrätter. 4 teckningsrätter berättigar till att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ett antal större ägare i Kopy Goldfields, vilka sammanlagt innehar cirka 60% av Bolagets röster och kapital har meddelat sina avsikter att i föreliggande emission teckna dels i kraft av samtliga erhållna teckningsrätter, dels de aktier som inte tecknas av övriga befintliga aktieägare eller allmänheten.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Kopy Goldfields AB hittades