Nyemission i

Kopy Goldfields AB

Ej tillgängligt

Kopy Goldfields är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 486 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz. Kopy Goldfields AB hette tidigare Kopylovskoye AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:5. För varje 2 tecknade aktier erhålls även 1 vederlagsfri teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 1 teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie i Kopylovskoye till teckningskursen 25 kr per aktie. Teckningsperioden för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption löper från och med den 16 maj 2011 till och med den 16 juni 2011. Det kan ge bolaget upp till 26,8 Mkr. Handel med teckningsrätter 6 december - 17 december 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Kopy Goldfields AB hittades